Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з ЕЦП підписом

Інформація у машиночитальному форматі

Інформація у машиночитальному форматі з  ЕЦП підписом

21.07.2021